BRL6000-01 certificaat

maart 14, 2022 dhnz (0) Reacties

De electrotechnisch bedrijven op onze website beschikken over bijvoorbeeld een BRL6000-01 certificaat.
Ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties van individuele woningen.

Maar wat is nu een BRL 6000 certificaat?

BRL 6000 is een beoordelingsrichtlijn voor de installatiesector. BRL 6000 is dus geen norm. Met BRL 6000 certificering wordt aangetoond dat het bedrijf met zowel het ontwerp als de aanleg van installaties voldoet aan wettelijke eisen en gestelde veiligheidsvoorwaarden. De beoordelingsrichtlijn wordt beheerd door KvlNL, de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland. KvlNL is opgericht ten behoeve van de kwaliteitsborging binnen de Installatiesector (een kwaliteitskeurmerk). Opdrachtgevers, aanbieders en overheden werken binnen KvINL samen aan een onderscheidend en gegarandeerd kwaliteitsniveau van producten, processen en diensten in de installatiesector.

BRL 6000 en certificering
De beoordelingsrichtlijn BRL 6000 bevat een Algemeen Deel (BRL Deel 6000-AB) en een aantal bijzondere delen. Het Algemene Deel beschrijft de eisen die in principe gelden voor het ontwerpen en installeren van elke installatie. De Bijzondere Delen worden opgedeeld aan de hand van de soort installatie (bijvoorbeeld elektrotechnische installatie) en de soort activiteit (ontwerpen of installeren). Bij BRL 6000 certificering dient het installatiebedrijf te voldoen aan de eisen uit het Algemene deel en aan eisen uit minimaal één Bijzonder deel van BRL 6000. Het installatiebedrijf zal moeten besluiten voor welke Bijzondere delen van de BRL 6000 het zich wil laten certificeren. Daarnaast moet een keuze gemaakt worden voor welke deelgebieden er gecertificeerd zal moeten worden: ontwerpen, installeren, beheren of een combinatie van deze drie. Tot slot kiest het installatiebedrijf een certificatie-instelling die de BRL 6000 certificering verzorgt.

Naast dat het bedrijf moet voldoen aan de algemene eisen van de BRL 6000 bij certificering, dient het bedrijf dus ook minimaal aan één bijzondere eis te voldoen. Een bijzondere eis staat beschreven in het Bijzondere deel. Deze bevat alle eisen voor een specifieke installatiediscipline. Met de Bijzondere delen wordt, meer dan voorheen, rekening gehouden met de verschillende specificaties binnen de installatiesector. Niet alleen kunnen bedrijven zich daardoor onderscheiden op het type installatie, maar de BRL 6000 certificering houdt ook rekening met de grootte van de installaties en de fase van het bouwproces waarin een bedrijf actief is.

De Bijzondere Delen zijn o.a.:

Elektrotechnische installaties van individuele woningen
Middelgrote elektrotechnische installaties (max 3×80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen
Grote elektrotechnische installaties ( >3×80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen
Gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen ( < 130 kW) van individuele woningen
Grote gasinstallaties (≤ 5 bar en > G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen
Leidingwaterinstallaties van individuele woningen
Leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Een certificatie instelling is verantwoordelijk voor het doorlopen van het certificatieproces en de afgifte van het BRL 6000 certificaat. Vervolgens wordt een keer per jaar gecontroleerd of het installatiebedrijf nog voldoet aan de voorwaarden en de eisen van de certificatieregeling.