Leveringsvoorwaarden

Hieronder staan onze leveringsvoorwaarden in verkorte vorm:

• Alle nieuwe plaatsingen worden gecontroleerd door de beheerder voordat ze zichtbaar worden op de website. Dit doen we om te controleren of de gegevens correct zijn en de links werken.
• Het kan zijn dat er vervolgens aan u gevraagd om te verifiëren of u de eigenaar bent van de gegevens.
• We streven ernaar om alle nieuwe plaatsingen binnen 24 uur na ontvangst goed te keuren. Vaak gebeurd dit veel eerder. Mochten er problemen zijn met de plaatsen van de gegevens nemen we contact met u op via het e-mailadres dat u hebt opgegeven.
• Het is uw verantwoordelijkheid om uw vermelding bij te werken mocht informatie veranderen.
• We behouden ons het recht voor om gegevens die we niet geschikt achten voor deze website te weigeren. In het geval dat er geld is betaald, wordt dit volledig terugbetaald.
• U kunt uw eventuele lidmaatschap op elk gewenst moment annuleren. Dit moet echter wel uiterlijk 7 dagen vóór de verlengingsperiode. Annulering kunt u schriftelijk melden aan info@usagigroup.com.
• 7 dagen voordat uw lidmaatschap moet worden verlengd, ontvangt u via email hiervan een kennisgeving. Als u op de verlengingsdatum niet betaalt, worden uw gegevens verwijderd of verborgen totdat we de betaling van u hebben ontvangen.
• Als u een lidmaatschap halverwege een lidmaatschapsperiode annuleert, heeft u geen recht op restitutie van de resterende tijd

Leveringsvoorwaarden

Door u aan te melden om te worden vermeld op deze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende bepalingen en voorwaarden:

1. Definities en interpretatie

In deze Overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis:

“Account” betekent gezamenlijk de persoonlijke / identificerende informatie, betalingsinformatie en inloggegevens die door gebruikers worden gebruikt om delen van de Website te openen en om gegevens te plaatsen;

“Inhoud” betekent alle tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die wordt weergegeven op of deel uitmaakt van deze website;

“Adresgegevens” betekent een lijstvermelding die door een gebruiker op de website wordt gepost en die details van de activiteiten van die gebruiker verstrekt, inclusief, maar niet beperkt tot, contactgegevens;

“Aangeboden bedrijf” betekent elk bedrijf dat voorkomt in een adresgegevens;

“Kosten” betekent de vergoeding verschuldigd om een adresgegevens te plaatsen;

“Service” betekent alle online faciliteiten, hulpmiddelen, diensten of informatie die de website nu of in de toekomst ter beschikking stelt;

“Systeem” betekent elke online communicatie-infrastructuur die de website nu of in de toekomst beschikbaar maakt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, Vermeldingen, e-mailadressen en online formulieren;

“Gebruiker” / “Gebruikers” betekent elke derde partij die de website bezoekt en niet in dienst is bij de website en handelt in de uitoefening van hun functie;

“Website” betekent de website die u momenteel gebruikt (https://vespadealers.nl) en eventuele subdomeinen van deze site tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen algemene voorwaarden.

2. Intellectuele eigendom

2.1 Alle inhoud op de website, tenzij deze voorkomt in advertenties, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen, geluidsfragmenten, videoclips, gegevenscompilaties, paginalay-out, onderliggende code en software is het eigendom van de website, of onze gelieerde bedrijven. Door de website te blijven gebruiken, erkent u dat dergelijk materiaal wordt beschermd door toepasselijke internationale intellectuele eigendomsrechten en andere wetten.

2.2 U mag de inhoud van de website niet afdrukken, reproduceren, kopiëren, distribueren, opslaan of op enige andere manier hergebruiken, tenzij u hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor hebt gekregen van Usagi Group B.V..

Specifiek gaat u ermee akkoord dat:

2.2.1 U zult de inhoud van de website niet systematisch kopiëren met het oog op het creëren of samenstellen van enige vorm van uitgebreide verzameling, compilatie, directory of database tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Usagi Group B.V.;

3. Links naar andere websites

Deze website kan links naar andere sites bevatten, inclusief maar niet beperkt tot die van beursgenoteerde bedrijven. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, zijn deze sites niet onder de controle van de website of die van onze aangesloten bedrijven. We nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en ontkennen aansprakelijkheid voor alle vormen van verlies of schade die voortvloeien uit het gebruik van deze websites. Het opnemen van een link naar een andere site op deze website impliceert geen enkele goedkeuring van de sites zelf of van degenen die deze beheren.

4. Vermelding op de website

4.1 Bij het indienen van een vermelding op de website moet u dit doen volgens de volgende regels:

4.1.10 Uw gegevens moeten in de juiste rubriek worden geplaatst en de website behoudt zich het recht voor deze rubriek te wijzigen als zij een andere rubriek als meer geschikt beschouwen

4.1.11 U stemt ermee in om alleen een vermelding te creëren die zijn gegevens gerelateerd aan het onderwerp van deze website, of in het geval van een bedrijfsgroep waar een van de winkels of subdivisies zich bevindt in Nederland.

4.1.12 Als u uw bedrijf niet langer voortzet, komt u niet langer in aanmerking voor een plaatsing op deze website en stemt u ermee in uw vermelding (en) onmiddellijk te verwijderen of door een redacteur te laten verwijderen

4.2 U erkent dat website of een van haar redacteuren de gegevens die u plaatst op de website zal screenen, goedkeuren (of weigeren), te bewerken en / of te verwijderen.

4.3 De website kan uw gegevens bewerken zonder voorafgaand overleg. In geval van ernstige overtreding van de bepalingen van subbepaling 4.1, kunnen uw gegevens worden verwijderd en kan uw account worden opgeschort of beëindigd. U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de redenen voor dergelijke wijzigingen of verwijderingen.

4.4 Om uw gegevens te plaatsen moet u bepaalde persoonlijke gegevens en / of bedrijfsgegevens indienen. Door deze website te blijven gebruiken, verklaart u en garandeert u dat:

4.4.1 alle informatie die u verstrekt, is accuraat en waarheidsgetrouw; en

4.4.2 u zult deze informatie accuraat en up-to-date houden.

4.5 Door adresgegevens te plaatsen, garandeert en verklaart u dat u de eigenaar bent van die gegevens of dat u alle toepasselijke rechten en / of toestemmingen hebt verkregen om deze in te dienen. De website aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige inbreuk op derde partijrechten door dergelijke vermeldingen of inhoud.

4.6 De website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die u als gevolg van dergelijke aanbiedingen lijdt, noch voor fouten of weglatingen in aanbiedingen. Gebruik en vertrouwen op aanbiedingen is geheel op eigen risico.

5. Accounts- en plaatsingskosten

5.1 Om gegevens op deze website te plaatsen, moet u een account aanmaken dat bepaalde persoonlijke gegevens bevat. Door een account aan te maken, verklaart en garandeert u dat:

5.1.1 alle informatie die u verstrekt, accuraat en waarheidsgetrouw is; en

5.1.2 u zult deze informatie accuraat en up-to-date houden.

5.3 Voor adresgegevens die u op deze website plaatst, kunnen in de toekomst kosten in rekening worden gebracht. De meest actuele kosten overzicht kan schriftelijk worden verkregen via info@usagigroup.com.

5.3.1 Als u ervoor heeft gekozen om via PayPal te betalen, wordt uw account gefactureerd op het moment dat uw vermelding live gaat en maandelijks of jaarlijks daarna tot de annulering of beëindiging.

5.3.2 Als u ervoor heeft gekozen om per factuur te betalen, ontvangt u een herinnering 30 dagen voordat uw verlengingsbetaling verschuldigd is. Het niet betalen van de factuur vóór de verlengingsdatum kan resulteren in verwijdering van uw gegevens.

5.4 Uw eerste betaling zal zijn op de geadverteerde prijs die gold op dat moment. De website behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd prijzen te wijzigen en dergelijke wijzigingen kunnen van invloed zijn op uw terugkerende betalingen

5.4.1 Mocht een prijsstijging nodig zijn, dan wordt u 30 dagen voorafgaand aan uw verlengingsdatum van een dergelijke verhoging op de hoogte gebracht en heeft u de mogelijkheid om uw vermelding te annuleren

5.6 Als u een vermelding en / of uw account beëindigt, worden uw vermeldingen aan het einde van de betaalde periode verwijderd, tenzij u ze eerder laat verwijderen.

5.7 Vermeldingen die de website afkeurt vanwege schending met subartikel 4.1 worden niet in rekening gebracht, of in het geval dat reeds een betaling heeft plaatsgevonden, worden de gelden volledig terugbetaald.

6. Opzegging en / of opschorting

6.2 Als de website uw account beëindigt of opschort als gevolg van uw schending van deze algemene voorwaarden, heeft u mogelijk geen recht op enige terugbetaling.

7. Privacy

7.1 Het gebruik van de website wordt ook beheerst door ons Cookie- en Privacybeleid dat door deze verwijzing in deze algemene voorwaarden is opgenomen.

7.2 Opslaan voor de screening en goedkeuring van aanbiedingen, de website heeft geen controle over, noch betrokkenheid bij, een beursgenoteerde onderneming en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige actie die wordt ondernomen, of enige goederen of diensten aangeboden door een beursgenoteerde onderneming.

7.3 Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat alle informatie op deze website correct en actueel is, kan de website niet garanderen dat dit altijd het geval is. We garanderen niet dat specifieke zoekresultaten van het gebruik van onze diensten altijd volledig correct zijn.

8. Beschikbaarheid van de website en wijzigingen

8.1 De website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige verstoring of niet-beschikbaarheid van de website als gevolg van externe oorzaken waaronder, maar niet beperkt tot, ISP-apparatuurstoring, storing van hostapparatuur, communicatienetwerkstoring, stroomuitval, natuurrampen, handelingen van oorlogs- of wettelijke beperkingen en censuur.

8.2 De website behoudt zich het recht voor om een deel (of het geheel van) de Website te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, inclusief maar niet beperkt tot de beschikbare producten en / of diensten. Deze Leveringsvoorwaarden blijven van toepassing op alle aangepaste versie van de website, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Als u vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen via e-mail op info@usagigroup.com of per telefoon op +31 6 55 78 20 54